Bacon & Chilli Paste Spaghetti
สปาเก็ตตี้ผัดพริกเผาเบคอน
120.-
Larb Chicken Spaghetti
สปาเก็ตตี้ลาบไก่
120.-
Mayo Ebiko Rigatoni
ริกาโตนีผัดซอสครีมมาโยไข่กุ้ง
120.-
Fried Chilli Garlic Chic Wings
ปีกไก่คั่วพริกกระเทียม
120.-
Mac & Cheese Ball, Chilli Mayo
มักกะโรนีชีสบอลทอด
120.-
GO TO TOP!!!